Снимки на участници

fff.jpg

Новини

Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект ”Ние опознаваме биоразнообразието”

Прочети още...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Прочети още...

ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ!

 

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в МГ „Гео Милев“ Плевен

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ПГХВТ „Луи Пастьор” Плевен

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ПГ по Туризъм „Алеко Константинов” Плевен

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в СОУ „Христо Смирненски” Гулянци

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в СОУ „Асен Златаров” Гиген

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ПГ по Механоелектротехника Плевен

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ПГСС „Проф. Иван Иванов” Долни Дъбник

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ТГ „Васил Е. Априлов” - Червен Бряг

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ПГЗ „Стефан Цанов” - Кнежа

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ДФСГ „Интелект” Плевен

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в СОУ „Крум Попов” Левски

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в ОУ „Максим Горки” - Левски

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в СОУ „Димчо Дебелянов” Белене

Прочети още...

Представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието” в СОУ „Евлоги Георгиев” - Тръстеник

Прочети още...

График за представяне на резултатите от проекта „Ние опознаваме биоразнообразието”

Прочети още...

Готови са картата и видеофилма за биоразнообразието в Плевенска област

Прочети още...

Tретата среща-дискусия по проект „Ние опознаваме биоразнообразието”

Прочети още...
Bulgarian English French German Icelandic Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish

НАЧАЛО

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

„Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Регионален бизнес център Плевен” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“    www.ngogrants.bg